Ketika ada teman datang kerumah kita harus titik-titik teman tersebut

Islam mengenal adab dalam menyambut dan berinteraksi dengan tamu, yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Menyambut dengan ikhlas dan wajah penuh keramahan.

b. Tidak membeda- bedakan sikap terhadap tamu yang hadir ke rumah kita, kecuali dalam tingkat ketakwaan dan tingkat kekerabatannya.

c. Jangan membeda- bedakan terhadap tamu, seperti yang kaya atau pejabat dengan sikap berlebih- lebihan atau menelantarkan tamu karena dia tergolong orang yang miskin.

Menghormati tamu hendaknya ditunjukkan dalam sikap, penampilan, percakapan, maupun pelayanan

d. Memberikan jamuan terhadap tamu sesuai dengan kemampuan, terutarna bila tamu itu sengaja kita undang untuk datang dari tempat yang jauh. Kewajiban menjamu tamu adalah sehari semalam, sedangkan selebihnya merupakan sedekah.

e. Berusaha sekuat tenaga memenuhi keperluan tamu yang hadir itu. Bila tidak mampu, maka sampaikanlah kepada tamu tersebut secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung yang mengakibatkan sakit hati tamu tersebut.

f. Menemui tamu dengan wajah ceria, sikap antusias, serta sopan dan santun terhadap tamu terutama ungkapan rasa terima kasih atas kehadirannya di rumah kita.

g. Usahakan agar tamu senantiasa gembira dan senang berada di rumah kita. Bila perlu berikanlah cinderamata sebagai kenang-kenangan dan rasa syukur.

h. Bila tamu yang datang itu tidak kita inginkan, janganlah sekali- kali menunjukkan sikap yang membuatnya tersinggung. Jika ingin menolaknya, tolaklah dengan cara yang bijaksana.

i. Jika tamu telah berpamitan akan pulang, antarlah atau iringilah tamu sampai ke pintu rumah pagar karena hal ini termasuk sunah.

...Berikutnya

Ketika ada teman datang kerumah kita harus titik-titik teman tersebut

Jawaban:

menyambut dan membolehkan nya masuk

Ketika ada teman datang kerumah kita harus titik-titik teman tersebut

Jawaban:

mempersilahkan duduk/ disambut dwngan baik/ memberi hidangan